Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

alexisalexis
2662 c238
Reposted fromretaliate retaliate viarooms rooms
alexisalexis
# 1 Jak kobieta nam się podoba, to wie że się nam podoba

Jak to kiedyś napisała pewna doświadczona pisarka: „Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno”.
I uwierz mi koteczku doskonale wiesz, kiedy facet dostaje pierdolca na twoim punkcie. Oczy ci wtedy bardziej błyszczą. Usta stają się bardziej czerwone. Cycki bardziej ci sterczą. Czujesz władzę.
On patrzy jak Bambi w smartfona, czekając jak odpiszesz. Leci do Sephory po perfumy, bo powiedziała, ze lubi.
Jeśli on nie reaguje to zwyczajnie nie ma na to ochoty. Jeśli nie odpisuje, to ma cię w dupie. Jeśli nie przedstawia cię znajomym, to nie traktuje cię poważnie albo się ciebie wstydzi.
I wiesz co jest najlepsze? W takiego faceta najbardziej się wkręcisz.
— Pokolenie ikea.
Reposted fromkatkad katkad viaCryMeARiver CryMeARiver
alexisalexis
3962 9640
Reposted fromimyours imyours viaadriannak adriannak
6670 c3bb

June 28 2015

alexisalexis
5711 418f
alexisalexis
5625 e08a
Reposted fromscorpix scorpix vianiemaproblemu niemaproblemu
alexisalexis
alexisalexis
0671 b80d 500
Reposted fromTypicalIntrovert TypicalIntrovert viasaureus saureus
alexisalexis
6780 6028
alexisalexis
8349 d29d 500
alexisalexis
1898 4382 500
Reposted fromrof rof vianowaczi nowaczi
alexisalexis
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
alexisalexis
6709 6b85
Reposted fromusual usual viala-lu la-lu
alexisalexis
1718 0a1a
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaromantycznosc romantycznosc
alexisalexis
3660 b364
Reposted frommental-cat mental-cat viaquotes quotes

June 27 2015

alexisalexis
3542 11e7
bardzo.
Reposted fromoutcat outcat viaromantycznosc romantycznosc

June 26 2015

alexisalexis
alexisalexis
Każdy ma w życiu taką osobę, której wybacza wszystko.
— Dokładnie tak.
Reposted frominconsistency inconsistency viaaisolro aisolro
alexisalexis
8214 b017 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vianoctua noctua
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...